Biografie

Begonnen bij een kunstencentrum en zo op het pad gekomen van schilderkunst. Later tekenkunst gevolgd bij Kunstacademie Haarlem.

Tekenen is een directe weergave van het idee, een pure vorm van lijn vlak en compositie. Monumentale onderwerpen waarbij geschiedenis, mensen en landschap centraal staan. Een basale kunstvorm voor verbeeldingskracht.

Die verbeeldingskracht werd sterker door de studie Algemene Cultuur Wetenschappen waarin cultuur en  kunstgeschiedenis, literatuur en filosofie belangrijke componenten zijn. Cultuur is een rijke schakering van alles wat mensen maken en doen.

"In mijn schilderijen spelen landschappelijke elementen en het samenkomen van mensen een rol. Door te tekenen of te schilderen geef ik uitdrukking aan mijn persoonlijke expressie en komen cultuur, landschap en de mens samen.

Onder de noemer specials heb ik een opdracht gedaan waarbij Dutch-designvazen van Royal Goedewaagen, bloemen en het werk van Vincent van Gogh de verbinding vormen."

Verder geef ik ook  cursussen en workshops tekenen en schilderen

Biography

Started at an art center and eventually arrived at painting. Later followed drawing lessons at the Haarlem Arts Academy.

Drawing is a direct representation of the idea, a pure form of line and surface composition. Monumental issues involving history, people and landscape are central. A basic art form of imagination.


That imagination was made stronger by studying Cultural Studies in which culture and art history, literature and philosophy are major components. Culture is a rich tapestry of everything that people make and do.

"In my work landscape elements and the coming together of people and masses play an important role. By drawing or painting I express my personal expression and arrive culture, landscape and man arrive together.

Under the heading  of specials I have done an assignment where Dutch designed vases from  Royal Goedewaagen, flowers and the paintings of Vincent Van Gogh form the connection."

Annelies also gives courses and workshops drawing and painting.